Oferta
ZINTEGROWANY  SYSTEM EWIDENCYJNO-ANALITYCZNY (EWIAN)
INFORMATYCZNEJ FIRMY KONSULTINGOWEJ

FUNKCJE SYSTEMU

EWIAN-IFK (Zintegrowany System Ewidencyjno-Analityczny) to system wielu programów przeznaczonych do obsługi firm produkcyjnych, handlowych, usługowych, hurtowni, sklepów, magazynów, a także jednostek budżetowych, służby zdrowia, sanatoriów i hoteli. Przeznaczony jest w zasadzie do pracy wielostanowiskowej w dużych jednostkach gospodarczych, co nie wyklucza aby użytkować go w małych firmach na kilku, lub jednym stanowisku. Oprogramowanie jest bardzo mocno sparametryzowane, aby możliwe było przygotowanie systemu do pracy w dowolnym organizmie gospodarczym i przy ciągle zmieniających się przepisach regulujących zasady funkcjonowania ewidencji.

Główny cel systemu EWIAN – to rozliczanie kosztów.

ZSER-IFK to system składający się z następujących modułów:

  • moduł FK-IFK obsługujący finanse, księgowość, koszty, monitoring.
  • moduł KP-IFK obsługujący kadry, płace, miniRCP.
  • moduł GS-IFK obsługujący gospodarkę środkami produkcji (magazyny, aktywa trwałe)
  • moduł SZ-IFK obsługujący system zbytu dla dowolnego rodzaju sprzedaży.
  • moduł RCP-IFK obsługujący system rejestracji czasu pracy oparty na elektronicznych zegarach rejestrujących wejście i wyjście pracownika.

strona1

 

 

Menu