Oprogramowanie systemu Finansowo-Księgowego

OGÓLNY OPIS SYSTEMU FK
System finansowo – księgowy zasadniczo ma być wykorzystywany do pracy przy obsłudze standardowych funkcji księgowych i sprawozdawczości. Ma być jednak też narzędziem dla kierownictwa firmy. Opisany niżej system załatwia całość problemów związanych z wszelkimi zdarzeniami ekonomicznymi, ich rejestrami, całą sferą rozrachunków i kosztów przedsiębiorstwa.
System finansowo – księgowy dysponuje następującymi kartotekami i funkcjami (pogrupowanymi w systemie funkcjonalne moduły ), które są mu niezbędne do poprawnej pracy:

strona9

 

Zobacz więcej:

Menu