Oprogramowanie systemu kadrowego

System Kadrowy składa się z modułu podstawowego (System), modułów pomocniczych oraz z narzędzi pozwalających na definiowanie parametrów konfiguracyjnych.

1.KARTOTEKA OSOBOWA PRACOWNIKÓW
Jest to podstawowa kartoteka systemu. Podstawowe wielkości kartotekowe to:

 • numer stały – ( max. 6 znakowy , numeryczny), unikalny identyfikator każdegopracownika. Stanowi on podstawę powiązań w całym systemie .
 • dane osobowe – płeć, nazwisko, imię, nazwisko rodowe, data urodzenia i miejsce, imiona rodziców
 • dane dotyczące zamieszkania – miejscowość, ulica, nrdomu, telefon, adres korespondencyjny
 • cechy dowodu osobistego, PESEL, NIP, przynależność do Urzędu Skarbowego
 • dane dotyczące kont bankowych
 • dane dotyczące rodziny – stan cywilny, data ślubu, dzieci
 • dane dotyczące przeszłości zawodowej- wykształcenie, zawód wyuczony,
 • służba wojskowa
 • przebieg pracy zawodowej
 • dane dotyczące pracy w zakładzie
 • komórka organizacyjna, stanowisko służbowe
 • rodzaj i wymiar zatrudnienia
 • zawód wykonywany
 • data rozpoczęcia pracy, ostatnie przeszeregowanie, brygady, data i sposób zwolnienia, kasy chorych
 • dane urlopowe- urlop zaległy, wymiar urlopu, ilość dni przysługującego urlopu, urlop wykorzystany, urlop wypłacony (rejestracja w przeliczeniu na godziny, minuty)
 • dane płacowe – kategoria zaszeregowania , kwota zaszeregowania, stawka godzinowa, dodatek funkcyjny, inne dodatki, wysługa lat, staż pracy
 • właściwy Urząd Skarbowy

Kartoteka zachowuje pracowników aktualnie zatrudnionych, jak i tych którzy zostali zwolnieni.

strona10

 

strona11

 

Oprócz kartoteki głównej kadrowej system posiada szereg kartotek pomocniczych :

strona12

 

2.KATALOGI SłOWNIKOWE DLA KARTOTEKI OSOBOWEJ
Są to katalogi umożliwiające ( po ich wypełnieniu ) korzystanie z nich na zasadzie wyboru. Przykładowo, system zawiera słownik związany z zawodami, tabelę kategorii zaszeregowań, zestawienie Urzędów Skarbowych, słownik możliwych w zakładzie wymiarów zatrudnienia, itd.
Celem funkcjonowania tych kartotek jest ułatwienie posługiwania się funkcjami systemu, a z drugiej strony uzyskanie jednoznaczności pojęć i symboli w systemie.

System posiada następujące słowniki :

 • województwo
 • powiat
 • gmina
 • Urząd Skarbowy
 • bank
 • wykształcenie
 • zawód wyuczony
 • stopnień zawodowy
 • wymiar zatrudnienia
 • czas umowy
 • stanowisko służbowe
 • schemat organizacyjny
 • oddział
 • grupa pracownicza
 • stanowisko kosztów
 • zawód wykonywany
 • uprawnienia
 • pokrewieństwo
 • rozwiązanie umowy o pracę
 • kasa chorych
 • kod ubezpieczenia
 • kody absencji RCP

3. KARTOTEKA REJESTRACJI CZASU PRACY ( RCP )
Kartoteka przedstawia obraz całego roku kalendarzowego, dla każdego z zatrudnionych w kontekście czasu przepracowanego i absencji. W poszczególnych jej polach dni roboczych dokonuje się wpisów absencji dla pracownika zgodnie z określonymi w słowniku 1 kodami absencji. W kartotece automatycznie dokonuje się zliczania dni pracy oraz absencji wg. rodzajów, narastająco w danym miesiącu oraz narastająco miesiącami.

strona13

 

W tej części, system zawiera słownik rodzajów ewidencjonowanych absencji oraz kalendarz dni wolnych od pracy w danym roku. Ich funkcja i znaczenie są identyczne jak opisane w punkcie 2.
Słowniki te pozwalają na wprowadzenie indywidualnych harmonogramów czasu pracy dla poszczególnych pracowników przypisując im numery brygad.

4. Przykład formatki absencji urlopowej powiązanej z kartoteką RCP

strona14

 

5. ZESTAWIENIA
System wyposażono w szereg zestawień typowych np. plan jubileuszów z szacowanym funduszem płac, zestawienia badań lekarskich w dowolnym przedziale czasowym , aktuarialne wyliczenia rezerw finansowych, wykazy dodatkowych danych osobowych, wprowadzonych zmian po automatycznym naliczeniu dni urlopowych czy danych stażowych.

 

 

 

Menu