Pełny system Rejestracji Czasu Pracy-RCP z czytnikami

Stanowi on integralną część systemów ewidencyjno-analitycznych oferowanych przez Firmę IFK. Służy do zautomatyzowanej obserwacji stanu liczbowego załogi, rejestracji czasu pracy poszczególnych pracowników zakładu, rejestracji czasu pracy na wyspecjalizowanych oddziałach zakładu pracy. System może zostać wykorzystany do innych celów takich jak wydawanie sprzętu pracowniczego, posiłków regeneracyjnych i innych.
System pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Linux. Zdalny odczyt rejestracji następuje za pomocą dowolnych czytników na karty magnetyczne lub biometryczne (linie papilarne) i jest przekazywany bezpośrednio do serwera w centrum informatycznym zakładu.strona16

strona17

Zobacz więcej:


Menu