Oprogramowanie systemu gospodarki środkami produkcji

OGÓLNY OPIS SYSTEMU GM „Gospodarka Materiałowa”

System gospodarki materiałowej i magazynowej jest aplikacją pozwalającą na prawidłowe gospodarowanie materiałami i surowcami w ramach dowolnej ilości magazynów po cenach średnio ważonych. Prawidłowa eksploatacja systemu pozwala na pełny opis ruchów materiałowych od momentu rejestracji zakupu do rozchodu materiału.strona18

Wiele elementów struktury systemu GM ma charakter parametryczny. Dla użytkownika jest widoczne poprzez wielkości kartotekowe i słownikowe. Parametryzacji podlegają też tak zwane uprawnienia użytkownika, polegające na przydzieleniu każdemu z użytkowników ściśle określonego zakresu poruszania się po systemie – w ramach modułów, funkcji oraz w ramach merytorycznie określonych ( np. dostęp do danych konkretnego magazynu ).
Taka konstrukcja systemu wymusza podział użytkowników systemu na grupy tworzące następującą hierarchię :

  • nadzorujący system ( główny użytkownik ) – użytkownik mający wszelkie uprawnienie w systemie , pozwalające m.in. na określanie praw dostępu poszczególnych użytkowników do systemu
  • operator systemu – użytkownik posiadający uprawnienia transakcyjne  do wystawiania  dokumentów przychodowych i rozchodowych ( jeżeli nie zostały one zablokowane przez nadzorującego )
  • użytkownik systemu – użytkownik posiadający wyłącznie uprawnienia do przeglądania wystawionych dokumentów oraz stanów magazynowych i obrotów.

System posiada wmontowane pewne zabezpieczenia pozwalające na uniknięcie błędów merytorycznych w czasie rejestracji. Przykładowo, każdy z magazynów może mieć przydzielony zakres stanowisk kosztów zarówno przychodowych jak i rozchodowych umożliwiających prawidłową dekretację emitowanych dokumentów, natomiast aby wyeliminować przypadkowe błędy powstające w procesie ujmowania danych, istnieje możliwość przypisania wybranych stanowisk kosztów dla określonych oddziałów.

Konstrukcja systemu posiada charakter modułowy. Oznacza to, możliwość jego konfigurowalności.

Zobacz więcej:

Menu