System sprzedaży

System sprzedaży jest programem przeznaczonym do wspomagania pracy działu sprzedaży przedsiębiorstwa. System obejmuje całokształt zagadnień dotyczących obsługi zamówień, zleceń, kontrahentów, sprzedawanego asortymentu jak i zestawień dotyczących dokonanej sprzedaży.

strona19

 

Podstawowymi funkcjami systemu są :

 • możliwość wystawienia dokumentów sprzedaży (faktur VAT, faktur Proforma,, not księgowych rachunków wewnętrznych),
 • możliwość wystawienia dokumentów korygujących do wcześniej wystawionych dokumentów sprzedaży ,
 • możliwość wystawienia dokumentów exportowych ( faktury VAT – Invoice), w dowolnej walucie,
 • możliwość wystawienie dokumentów korygujących do wcześniej wystawionych dokumentów exportowych (Credit Note),
 • obsługa kartoteki umów oraz automatyczne, cykliczne generowanie dokumentów sprzedaży z ww. kartoteki,
 • obsługa kartoteki zleceń oraz automatyczne, generowanie dokumentów sprzedaży z ww. kartoteki,
 • obsługa kartoteki liczników (biling), oraz automatyczne wpisywanie ilości i jej zliczanie na emitowanych dokumentach sprzedaży dla wybranego okresu,
 • szeroka obsługa kartoteki kontrahentów danego przedsiębiorstwa,
 • szeroka obsługa kartoteki asortymentu oraz usług wykonywanych przez dane przedsiębiorstwo,
 • możliwość tworzenia niezbędnych zestawień dotyczących dokonanej sprzedaży,
 • możliwość zaksięgowania dokonanej sprzedaży w systemie finansowo-księgowym,
 • możliwość tworzenia rejestrów VAT ,
 • zapewnienie pełnego bezpieczeństwa danych dotyczących sprzedaży przedsiębiorstwa eksploatującego system.

Zobacz więcej:

Menu